Sävast Kabel-TV Förening

VIKTIGT 2017-11-15

Hej, som ni nu vet så bygger föreningen Fiber för fullt, med BDTV som entreprenör.

Första delen är klar till årsskiftet 2017/18 och innebär att ni till sommaren 2018 om ni så önskar kan ha fiber framdraget till er fastighet för ca 10 000 kr.

Observera att denna utbyggnad finansieras via föreningen och kostar er inte en krona.

Det har kommit styrelsen till känna, att TELIA är ute och binder upp er med kontrakt vika avsevärt är dyrare. Den tekniska lösningen som både Telia och IP Only, tillhandahåller är IP-TV och Bredband samt IP telefoni. IP-tv lösningen är helt skild från det sätt som som ni är van vid. Enkelt förklarat så måste det gå en datakabel till en särskild tv-box som är kopplad till er tv apparat. Här finns det gränser för hur många apparater man kan ha och med vilken kvalité bilden skickas.

På nästa årsmöte så kommer vi efter detta, att åter informera er om utbyggnaden och skillnader i de olika teknikerna.

Den fiberlösning som föreningen har valt är helt kompatibel med dagens lösning. All er tv och datautrustning kan användas som vanligt, inga nya grunkor behövs. Ni får tv i DVB-C standard samt analoga kanaler och bredband.

Syftet med att föreningen nu drar fram fiber, som räcker till oss alla, är främst för att öka stabiliteten och höja bandbredden. I det första steget så tredubblar vi kapaciteten.

I dagarna så kommer ni att få ett infoblad ” läs i morgon 10/8″ där vi i styrelsen med BDTV försöker förklara för er vad vi gör med nätet och vad detta kommer att kosta.

Vi TRYCKER på att:

  • Fiber är och förblir ett transmissions medium, på samma sätt som koax och sattelitutsändning.
  • Vi äger vårat nät, som är renoverat och håller en mycket hög standard, samt besitter ett icke föraktligt ekonomiskt värde.
  • Vi kan själva bestämma vem eller vilka ( i dagsläget alla BKO´s tjänste operatörer ( BKO )som skall vara vår leverantör av signal och vilka standarder som finns i nätet.
  • Vi kommer inte att byta sändnings standarder DVB-C och IP (bredband) detta oavsett om ni väljer att ha fiber eller koax.
  • Vi kommer att fortsätta utveckla nätet, och det är troligt att det längre fram, blir så att vårt koax nät är fiberbaserat hela eller till del.
  • Vi kommer att göra denna utbyggnad i lugn och noga övervägd takt, så att kostnaderna för er, blir så minimala som möjligt.

OBS om ni väljer en IP-TV leverantör, så är det omöjligt att använda ert fastighetsnät för att skicka signalen till tv-apparaterna utan dessa behöver en IP-TV box som är kopplad på samma sätt som er dator mot Internet.

Läs utskicket noga.

Här är utskicket.  Sävast infoblad

 


är en medlems ägd förening, som har som målsättning att;

Kunna erbjuda medlemmarna ett kvalitativt Basutbud TV (Analogt o Digitalt)

 Kunna leverera en fullgod och ”felfri” signal.

 Kunna skapa ett ”Mervärde i föreningen” (Internet access, IP-telefoni och Tilläggs kanaler )De standarder som i dag och framledes finns i nätet är följande:

Analog Tv:  PAL Nicam stereo

Digital kabel Tv: DVB-C (Nordic)

Krypterings system Digital kabel Tv: CryptoGuard med programkort av BDTV

Internet access; DOCCIS 3. upp till 250 Mbit/s (från och med jul 2017)

Sökinställningar för Digitala kanaler.

Antenn källaKABEL
SökAnaloga och Digitala Kanaler
Sökläge Nätverks sökning
Frekvens330 000 kHz
Symbolhastighet6875
ModulationQAM 64
Nätverk 100