Sävast Kabel-TV Förening

21/1 2020

Vi Kallar till Årsmöte

Februari lördagen 22/2 kl 1500 plats BBP (Bodens Business park)

Föreningsmöte enligt Stadgarna, med en Styrelsemotion lagd avseende
” Plan för Föreningens avvecklande”. 

I Närtid så kommer ni att få viktig information från föreningen i brevform.

I år så kommer det inte att betalas någon medlemsavgift.


Idag 13/12 2019, har vi tagit nästa steg i övergången till Fibernät.

I samband med att vi beslutade att BDTV skulle bygga ett Fibernät, så säkerställde vi att tv-signal skulle distribueras ett tag efter att Fiberutbyggnaden är klar. I samband med detta så skulle kabel-tv föreningens nät övergå till BDTV. Det har hänt lite sedan avtalet skrevs, och Sappa övertagit BDTV´s roll.

Idag så är mer än 90 % av våra medlemmar inkopplade på Sappas´s fibernät, och då enligt våra avtal så övergår idag Sävast-Kabel tv´s nät i Sappas ägo.

Sappa förbinder sig att distribuera TV-Signal i koax- nätet(kabeltv´s gamla nät) till de medlemmar som finns kvar i detta som längst intill 2021-12-13

I och med detta, så övertar Sappa samtliga medlemmar i vår förening som ”sina” kunder, Ingen kommer att betala medlemsavgift till föreningen f.o.m 2019-12-31

Styrelsens arbete fortsätter nu med inriktning på att avveckla föreningen, detta arbete kommer troligen att ta ca 2 år.

Vi kommer att kalla till årsmöte som vanligt då vi måste ha en styrelse som hanterar alla våra ”passiva ” medlemmar som skall ha en återbetalning enligt våra stadgar.

Utskick och kallelse kommer att ske som vanligt men det kommer inte att medfölja något inbetalningskort till föreningen.

Styrelsen uppmanar, de medlemmar som ännu inte beställt Fiberinkoppling, att så göra då föreningen kommer att upphöra.

Analogt och Digitalt basutbud.

Här är vad som gäller FIBER och Kanaler i SAPPA och Priser

Sökinställningar för Digitala kanaler.

Antenn källaKABEL
SökAnaloga och Digitala Kanaler
Sökläge Nätverks sökning
Frekvens306 000 kHz
Symbolhastighet6875
ModulationQAM 64
Nätverk 100

Tema av Anders Norén