Sävast Kabel-TV Förening

I dagarna så kommer ni att få ett infoblad ” läs i morgon 10/8″ där vi i styrelsen med BDTV försöker förklara för er vad vi gör med nätet och vad detta kommer att kosta.

Vi TRYCKER på att:

  • Fiber är och förblir ett transmissions medium, på samma sätt som koax och sattelitutsändning.
  • Vi äger vårat nät, som är renoverat och håller en mycket hög standard, samt besitter ett icke föraktligt ekonomiskt värde.
  • Vi kan själva bestämma vem eller vilka ( i dagsläget alla BKO´s tjänste operatörer ( BKO )som skall vara vår leverantör av signal och vilka standarder som finns i nätet.
  • Vi kommer inte att byta sändnings standarder DVB-C och IP (bredband) detta oavsett om ni väljer att ha fiber eller koax.
  • Vi kommer att fortsätta utveckla nätet, och det är troligt att det längre fram, blir så att vårt koax nät är fiberbaserat hela eller till del.
  • Vi kommer att göra denna utbyggnad i lugn och noga övervägd takt, så att kostnaderna för er, blir så minimala som möjligt.

OBS om ni väljer en IP-TV leverantör, så är det omöjligt att använda ert fastighetsnät för att skicka signalen till tv-apparaterna utan dessa behöver en IP-TV box som är kopplad på samma sätt som er dator mot Internet.

Läs utskicket noga.

Här är utskicket.  Sävast infoblad

 


är en medlems ägd förening, som har som målsättning att;

Kunna erbjuda medlemmarna ett kvalitativt Basutbud TV (Analogt o Digitalt)

 Kunna leverera en fullgod och ”felfri” signal.

 Kunna skapa ett ”Mervärde i föreningen” (Internet access, IP-telefoni och Tilläggs kanaler )De standarder som i dag och framledes finns i nätet är följande:

Analog Tv:  PAL Nicam stereo

Digital kabel Tv: DVB-C (Nordic)

Krypterings system Digital kabel Tv: CryptoGuard med programkort av BDTV

 Som en extra service : Digital marksänd Tv: DVB-T

Internet access; DOCCIS 3. 10-200 Mbit/s

Sökinställningar för Digitala kanaler.

Antenn källaKABEL
SökAnaloga och Digitala Kanaler
Sökläge Nätverks sökning
Frekvens330 000 kHz
Symbolhastighet6875
ModulationQAM 64
Nätverk 100