Felanmälan

Kabeltv-föreniningen, ansvarar för signalen fram till överlämnings punkten vid er fastighet.

Vid frågor om föreningen eller för råd avs. grävarbeten, inkopplingar eller funktion, ring i första hand till ordföranden se högra spalten.


Vid fel på kabeltv-anslutningen, eller ngn felfunktion TV / Bredband, vill vi att ni som har Sappa/BDTV som bredbandsoperatör;

Ni kommer att få ett nytt nummer att ringa, men under en övergångsperiod så är det som vanligt 0921-52100, det kan ta lite längre tid att komma fram, då samtalet vidarekopplas till Sappa´s support.

Var tydlig med att ni bor i Sävast-Kabeltv förening i Boden

Denna support, gäller alla tv-ärenden och Sappa/BDTV bredband.

Om ni har någon annan bredbandsleverantör än BDTV, felanmäler ni direkt till den operatören,

Sappa/BDTV kan inte hantera andra operatörer.

IP-telefon fel anmäls till er leverantör av tele-tjänster.

Tema av Anders Norén