Informationssäkerhet

Vad är informationssäkerhet?

Vi lever idag i ett informationssamhälle där både vi som individer och samhället hanterar stora mängder information. Informationssäkerhet är därför en angelägenhet för alla.

Fastän de flesta av oss inte funderar så mycket över det är information en central del av vår vardag. Faktum är att det mesta vi använder så gott som dagligen – allt från sjukvård till vatten- och elförsörjning, kollektivtrafik och kortbetalningar, är beroende av väl fungerande system för hantering av information och kommunikation. Nästan all information hanteras idag dessutom elektroniskt med stöd av IT och över internet.

Läs mer på  http://www.dinsakerhet.se

http://www.dinsakerhet.se/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommunicerar genom webbplatsen DinSäkerhet.se till dig som privatperson. Webbplatsen handlar om risker och säkerhet och ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme. Läs mer här http://www.dinsakerhet.se/

Här avhandlas bland annat

Vad är informationssäkerhet?

Hur säkert är ditt beteende?

Tips och goda råd

Överbelastningsattack/ tillgänglighetsattack – Vad är det och hur skyddar jag mig?

Informationssäkerhetsmånaden

Film

Checklistor

Tema av Anders Norén