Fiber utbyggnaden

Fiber utbyggnad i BDTV´s regi.

I dagsläget så har över 300 st medlemmar tecknat kontrakt med BDTV.

Arbetet beräknas starta i mitten av Augusti 2018, och vara klart sommaren 2019.


 


HISTORIK

2017-11-27

Nu arbetas det för fullt, med vår fiberutbyggnad.

2 gånger 196 fibrar, på väg mot Fruktvägarna och Kryddhyllan.

Det svåra jobbet är klart;

  • Skåp för ny huvudcentral är på plats.
  • Fiber matning till den nya HC´n är klar
  • De stora vägövergångarna bl.a. Svängleden är gjorda
  • Nu läggs rören för matning av Frukt-vägarna och Kryddhyllan ( 2*196 par fiber)

Nätet blir nu inledningsvis delat i Två delar, och BDTV räknar med att detta är driftsatt innan jul i år.

Nästa steg blir att gå vidare mot kryddhyllan med 196 par fiber, så att vi får tre huvuddelar på nätet.

Detta blir klart till sommaren.

Observera att det är Sävast-Kabeltv förening som gör denna utbyggnad. Ni äger detta nät.

BDTV garanterar ett inkopplingspris från och med sommaren på Fiber ända fram till fastigheten för ca 10 000 kr, för de som tycker att de inte kan vänta på att föreningen kommer fram med utbyggnaden. Ni kommer även om ni väljer fiber nu direkt, att vara medlemmar i föreningen och det är vi som ser till att det finns signal i både fiber och koaxnätet.

Föreningen kommer att fortsätta delningarna av nätet, så att sträckan för enskild fastighet minskas. Oavsett på vilket sätt som ni får signalen levererad Koax eller fiber, så kommer det inne i fastigheten att vara likadant. Analog och Digital TV, med CA modul o kort, Samt bredband från den leverantör som ni har valt.

Vi har en medlemsavgift på 1900 kr /år, av denna är ca 1700 kr programavgifter för det basutbud som vi har på tv. Resterande är till för drift och underhåll ( El/Skatt/ mm).  Det som tillkommer är ;

  • Ev. extrakanaler ex VIA-SAT
  • Kortavgifter 30 kr/ månad för första kortet och därefter 15 kr / kort och månad
  • Avgift för det bredband som ni har valt.

För denna inledande ombyggnad så har föreningen avdelat ca 500 kkr.

Nya ”Huvud”centralen, härifrån kommer det att gå både koax och ca 512 st fibrar, en till varje hushåll.


 

2017-06-20

Vi har idag lagt en beställning till Peters Elektronik, där de i korthet skall dela vårt kabel-tv nät i minst tre delar.

Dessa delar kommer att fiber-matas oberoende av varandra, vilket innebär att störningarna i nätet minskar radikalt, och till gången till bredband kraftigt ökar.

Arbetet skall vara klart under detta år, och kan i samband med driftstart föranleda kortare avbrott, då stora delar av nätet måste ”vändas”.

Vad innebär detta för er ?

Det analoga basutbudet kommer att förändras ;

  • VH1, National Geografic, Disney, NRK, YLE, Cartoon, Tv4 Film, Tv 4 Fakta utgår men kommer att ligga med i det digitala basutbudet.

Bredbandet kommer att oavsett vald operatör, att få en mycket stor ökning i bandbredd och hastighet.

——

Är det något som ni måste göra ?

jo ni som har DOCSIS 2.0 modem, bör snarast byta ut dessa mot 3.0 modem, för att kunna få tillgång den ökade kapaciteten i nätet.

Kommer detta att kosta er något ?

Föreningen har budgeterat för denna utbyggnad och det kommer inte att påverka er medlemsavgift.

Är detta framtidssäkert ?

Ja, det är det. I samband med delningen så läggs det fiber som räcker till samtliga fastigheter i vårt område, och vi kan utan problem fortsätta ombyggnationen så att det i slutänden går fiber ända fram till respektive fastighet.

Styrelsen målsättning, är att genomföra denna ombyggnation, stegvis och med egna medel. I den takt som Ekonomin medger och behovet av bredband kräver.
Genom denna inledande ombyggnation, så kommer vi att kunna hantera stabila 1 GB/s uppkopplingar till er som ”slutkunder”.

Observera att detta görs i föreningens regi med våra egna medel, så vi äger fortfarande all utrustning och infrastruktur.

Peters Elektronik kommer att gå ut med ett informationsblad, där mer detaljer kommer att framgå.


2017-01-02

Vi kallar till årsmöte den 19/2 2017 kl 1930

Brönjaskolan ingången mot ”träffpunkten”


2016-02-22

Vi har haft årsmöte, och protokoll finns hos sekreteraren för den intresserade.

Årsavgiften fastställdes till 1900 kr för år 2016.


På sikt

Styrelsen utreder och förbereder för DOCSIS 3,1 i vårt nät.

Denna standard möjliggör för tjänsteleverantörer *, att erbjuda bredbandsuppkopplingar med hastigheter upp till 1 Gbit/s.

I dag så hanterar nätet DOCSIS 2.0 med upp till 30 Mbit/s, samt DOCSIS 3,0 med upp till 200 Mbit/s.

Vi räknar med att ha standarden 3,1 färdig i vårt nät under 2016.

* tjänsteleverantörer = de BKO operatörer som erbjuder bredband i kabeltv-nät i dagsläget T3 och BDTV.

Tema av Anders Norén