Utveckling

Vi vill informera om de planer vi i föreningen, har, angående ”uppgradering” av vårt kabeltv-nät.

Bakgrund
Idag så talas det mycket om fiber och bredbands tv, där fiber framhävs som den enda lösningen. Det pågår också en aggressiv marknadsföring där olika aktörer vill få medlemmar i kabel-tv föreningar att teckna sig för just deras fiberlösning.
Fiber är endast en bärare av information, som vilken annan sladd som helst,och påverkar inte kvalitén.

Vägen fram
Vi idag redan FIBER, till vår förening.
Vi kommer att successivt ersätta koax-kablarna så att det i slutskedet är möjligt att ansluta enskilda fastigheter direkt med fiber.
Vi anser att detta är en mycket kostnadseffektiv lösning, som väl tillgodoser våra medlemmars behov.

Rent faktamässigt så har vi begärt att BDTV skall ta fram en lösning så att vi kan splittra vårt kabeltv-nät  (det som i BDTV informationsblad kallas för ”Ombyggnadssteg 1”) i två eller fler områden.
Detta blir ”Melon och mot kantarellvägen” samt ”Krydhyllan och Fruktvägarna” som ett första steg klart julen 2017.

  • Detta ger -Väsentligt större kapacitet
  • Mindre störningar (robustare nät)
  • Vi kommer att tappa möjligheten till ”extra” Analoga basutbudskanaler utöver det analoga basutbudet som BDTV tillhandahåller. Digitalt så kommer vi fortsättningsvis att kunna ha vilka kanaler vi vill som basutbud.

Därefter
Så fortsätter arbetet med att dela upp nätet i allt mindre delar, så att det till sist är möjligt för varje medlem att ha en ”egen” Sladd /Fiber mot Internet och TV.

Läs mer i BDTV informations folder här. Fiberfolder KTV-föreningar
Ni behöver inte nu anmäla er för ngt utan när det blir aktuellt så kommer föreningen att skicka ut allt material.